Logo kanału

Inżynier Programista

Historia wpisów

Podstawy rysunku, najmniejsza liczba rzutów, rysunek w SolidWorks 2D dla początkujących

Pierwsze zderzenie z rysunkiem technicznym dla wielu osób jest wielkim wyzwaniem i w początkowych fazach nauki sprawia bardzo wiele problemów. Widzimy to często sami, chociażby po bardzo dużej liczbie zapytań z prośbą o pomoc w tym, jak zwymiarować jakiś rysunek albo jak przedstawić rzuty jakiegoś detalu.

Podobna sytuacja przedstawia się w przypadku tego materiału. Postawiony problem polegał na przedstawieniu bryły w możliwie najmniejszej liczbie rzutów tak, aby przedstawić wszystkie cechy detalu i jednoznacznie tę bryłę zwymiarować.

Detal oczywiście stanowi obiekt zamodelowany w poprzednim (167) odcinku, który został wprawdzie zmodernizowany w porównaniu do oryginalnego wyglądu bryły z zapytania Widza, ale zachowujący ten sam sens problemu postawionego do rozwiązania. Ponieważ temat dotyczy kompletnych podstaw, nie uwzględniam kwestii związanej z tolerowaniem geometrycznym, co też na początku materiału staram się wytłumaczyć, ponieważ w przeszłości zdarzały się sytuacje wątpliwe w tej kwestii.

Oczywiście przedstawiony sposób nie jest jedyny. Bryła jest na tyle "elastycznym" obiektem, że bez określenia konkretnych wymagań z punktu widzenia pełnionej funkcji przez ten detal, sposobów na wymiarowanie tego elementu jest co najmniej kilka i zapewne będą one równie poprawne.