Logo kanału

Inżynier Programista

Historia wpisów

Teoria maszyn i mechanizmów z wykorzystaniem pakietu SolidWorks

W odcinku nr 164 pojawił się komentarz z prośbą o poruszenie tematu związanego z teorią maszyn i mechanizmów. Zastanawiając się nad realizacją pierwszego materiału wspomnianego zagadnienia pomyślałem, aby wyjść od ogólników po co to jest i gdzie jest to potrzebne. W związku z tym, że temat związany jest z zakresem poznawanym na studiach, gdzie zadania z analizy schematów kinematycznych mechanizmów rozwiązywane są w sposób analityczny lub grafoanalityczny, warto znaleźć alternatywny sposób, by móc w łatwy sposób zweryfikować, czy dokonane przez nas obliczenia są poprawne. W tym celu, druga część materiału niniejszego odcinka przedstawia wyjaśnienie jak użyć możliwości SolidWorksa do analizy mechanizmów.

Takie podejście do materiału pozwoliło moim zdaniem poznać wstępnie narzędzie, by najpierw możliwe było bardzo proste zbudowanie schematu mechanizmu, nadanie początkowych parametrów związanych z jego ruchem, by w późniejszym etapie realizowania przykładowych rozwiązań, można było wykonane obliczenia zweryfikować.

Ponadto, przedstawiony został sposób na wykonanie schematów mechanizmów oraz ich eksportu, np. do pliku pdf, co umożliwia umieszczenie schematu, np. w sprawozdaniu lub projekcie, w którym prowadzone były obliczenia.