Logo kanału

Inżynier Programista

Historia wpisów

Wiercimy otwory wirtualnymi narzędziami - poradnik SolidWorks

W niniejszym odcinku chciałbym przedstawić nietypowy, może trochę bardziej zaawansowany sposób na wykonywanie otworów, bądź po prostu na usuwanie materiału z modelowanej bryły 3D.

Zaprezentowany przypadek przedstawia nieco odwrotną sytuację do sytuacji wykonywanej w typowych operacjach z modelowaniem bryłowym. Zwykle operacje związane z usuwaniem materiału celem, np. ukształtowania otworu czy pogłębienia, wykonujemy albo za pomocą narzędzia Wyciągnięcie wycięcia, Wycięcie przez obrót, albo po prostu stosujemy narzędzie Kreator otworu.

W odcinku dowiemy się jak pozycjonować utworzone przez siebie narzędzia kształtujące, jak radzić sobie z wieloma wystąpieniami w wykonywanych szykach i jak radzić sobie w przypadku, gdy zmieniamy geometrię narzędzia kształtującego.