Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Zestaw komputerowy

W skład mojego głównego zestawu komputerowego wchodzą następujące podzespoły i peryferia:

Podzespoły

Peryferia

Komputer pomocniczy klasy notebook