Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Krótki wstęp - wizytówka kanału

Witam na stronie uzupełniającej kanału Inżynier Programista, która będzie mi pomagać w jego prowadzeniu i interakcji z Widzami. Jeżeli poszukujesz wiedzy w dziedzinie obsługi programu SolidWorks, na moim kanale YouTube znajdziesz między innymi:

Od niedawna na moim kanale rozpocząłem również publikowanie materiałów związanych z oprogramowaniem Open Source:

Od czerwca 2022 roku, na kanał zawitał nowy program: Alibre Atom3D, natomiast od listopada 2022 r. dokonany został upgrade do wersji Alibre Design z rozszerzoną funkcjonalnością. W głównej mierze projekty wykonywane w tym programie realizowane są za pomocą technologii przyrostowej - druku 3D, na posiadanej drukarce: Creality Ender 7.

Dlaczego taka nazwa kanału?

Dlaczego zatem SolidWorks?

Będąc na studiach miałem dostęp do puli różnych profesjonalnych narzędzi CAD, m.in.: CATIA, SolidWorks, SolidEdge oraz Inventor.

Wśród wszystkich ww. programów największe i najlepsze wrażenie wywarł na mnie program SolidWorks i zależało mi bardzo na tym, aby ponownie mieć z nim styczność, co skłoniło mnie do założenia kanału YouTube, by tą przyjemnością z modelowania dzielić się również z Wami. Z tego względu praca nad materiałami na mój kanał, zwykle późnymi wieczorami, po 8 godzinnej pracy w Inventorze, jest nadal przyjemną odmianą. Za możliwość korzystania z instruktażowej wersji programu SolidWorks dziękuję firmie SOLIDEXPERT.

Ostatnia aktualizacja: 2022-11-26

Ostatnio dodany odcinek

FreeCAD - przepis na wspornik w 6 operacjach | podstawy | tutorial | poradnik modelowania 3D

Przykład wykonania wspornika krok po kroku w programie FreeCAD z wykorzystaniem bazowego układu współrzędnych oraz sukcesywnie tworzonej geometrii.

Ze względu na pojawiające się pytania Widzów o "płynne obracanie" detalami w programie FreeCAD, przybliżam bardzo krótko informację, że manipulatory SpaceMouse firmy 3Dconnexion współpracują z programem FreeCAD, zatem jeżeli ktoś preferuje takie rozwiązanie, możliwa jest komunikacja pomiędzy programem i urządzeniem.

"Errata" do materiału w związku z pojawieniem się pewnych wątpliwości powstałych w trakcie nagrywania filmu:

1) W 4 minucie filmu opowiadam o modyfikatorze do narzędzia polilinia w module szkicu, po czym anuluję dalsze tworzenie zarysu z użyciem tego narzędzia i rysuję okrąg celem dowiązania się do utworzonego fragmentu geometrii. Na szczęście mając ten nietakt na uwadze, w przypadku tworzenia prostopadłej ściany wspornika w 9 minucie korzystam w pełni z narzędzia polilinii i zarys szkicu wykonuję jednym ciągiem. Zaletą tego "błędu" jest to, że można zaobserwować kilka przykładów zastosowania relacji wiązań.

2) Od 20 minuty filmu tworzę zarys żebra i rzutuję krawędzie pomocnicze. Po pewnym momencie stwierdzam, że część rzutowanych krawędzi nie będzie potrzebna, usuwam je, a następnie ponownie je rzutuję, by w pełni ustalić szkic tworzonego żebra - w tym przypadku po prostu przekombinowałem i chciałem ten etap wykonać inaczej, co niestety okazało się niemożliwe. P.S.: tak, w trakcie nagrywania filmów zdarza się, że zmieniam wcześniej założoną drogę tworzenia modelu, co zwykle przynosi lepszy rezultat. Tutaj niestety mój plan się nie powiódł.

3) Od 30 minuty wykonuję fazowania krawędzi modelu. Widząc, że program łapie prawidłowo fazę krawędzi wewnętrznych górnego otworu wspornika, próbuję dodatkowo dołożyć krawędzie o takim samym charakterze na dolnym otworze wspornika. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn (pomimo tego, że w obu przypadkach sposób tworzenia żebra wykonywany był tak samo), przy dolnym otworze nastąpił problem w geometrii modelu, co uniemożliwiło wykonanie fazowania.

Tytuł odcinka YouTube: [287] FreeCAD - przepis na wspornik w 6 operacjach | podstawy | tutorial | poradnik modelowania 3D

Dodano dnia: 2022-11-30

Losowo wybrany odcinek

Alibre Atom3D & 3Dconnexion - obsługa programu z manipulatorem 3D

W związku z pojawieniem się programu Alibre Atom3D na moim kanale, pojawiają się też wątpliwości, czy program ten współpracuje z manipulatorami firmy 3Dconnexion. W tym odcinku potwierdzam, że sterownik 3DxWare dogaduje się z programem Alibre Atom3D, zatem możliwe jest wspomaganie pracy z użyciem manipulatorów 3D, a udowadniam to za pomocą dwóch różnych manipulatorów: SpaceMouse Enterprise oraz SpaceMouse Wireless.

Tytuł odcinka YouTube: [273] Alibre Atom3D & 3Dconnexion - obsługa programu z manipulatorem 3D

Dodano dnia: 2022-09-19