Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Rynek i udział oprogramowania CAD

Bardzo często pojawiają się pytania, którego programu się uczyć, jaki program polecam, jakie są różnice między programem SolidWorks a Inventor.

W związku z brakiem możliwości jednoczesnego zaprezentowania programu Inventor i SolidWorks, ciężko mi w sposób jawny przedstawić główne różnice pomiędzy jednym i drugim, jednakże na kwestię różnic pomiędzy dowolnymi programami chciałbym spojrzeć nieco w inny sposób, z punktu widzenia osoby, która zostaje zatrudniona w firmie pod pojęciem wymagania znajomości wybranego oprogramowania CAD.

Niezależnie czy to będzie SolidWorks czy Inventor, czy dowolny inny CAD, każdy z nich będzie nieco inaczej wyposażony w zależności od strategii przyjętej przez producenta oprogramowania i głównego ukierunkowania na zastosowanie w określonych branżach. W każdym z programów, zapewne każdy ich użytkownik potrafiący posługiwać się kilkoma programami CAD będzie w stanie wyróżnić mocne i słabe strony danego oprogramowania. Ale to i tak wiele nam nie da, ponieważ, jak często to podkreślam, zwykle wybór pracy nie wynika z wyboru oprogramowania, w którym chcemy pracować. Wniosek tego jest taki, że jeżeli są ku temu możliwości, to najlepiej poznać grupę programów, których znajomość jest żądana przez firmy oferujące pracę, czy to w obszarze kraju, województwa czy miasta, gdzie staramy się o zatrudnienie. Wówczas, w zależności od branży, możliwe, że uda nam się trafić na sytuację, gdzie specyfika i zakres pracy będzie stricte odpowiadał konfiguracji programu, dzięki czemu wykorzystamy dobrze rozwinięte moduły (niezależnie od programu) i praca z punktu widzenia uzyskania zamierzonego rezultatu w 3D będzie bardzo prosta, tak też trafią się przypadki, gdzie z innych względów, np. ekonomicznych, będziemy musieli wykonać projekt, który będzie posiadał elementy niemożliwe do wygenerowania w sposób automatyczny lub półautomatyczny w ramach oprogramowania na którym pracujemy. Wówczas jesteśmy zdani na własne umiejętności i uzyskanie tego efektu w sposób uniwersalny.

Informacje o najpopularniejszych środowiskach CAD:

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-15