Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

wxMaxima jako przykład aplikacji CAS do obliczeń symbolicznych w matematyce, inżynierii itd.

Zapewne większość kojarzy takie pakiety jak: Matlab + Simulink, Maple, PTC MathCAD oraz Mathematica + internetowy solver Wolfram Alpha. Oprócz komercyjnych aplikacji znajdziemy pakiety opensource jak GNU Octave czy właśnie wieloplatformowa wxMaxima. Krótki zarys ostatniego z wymienionych programów zobaczycie w niniejszym odcinku.

Tytuł odcinka YouTube: [#112] wxMaxima jako przykład aplikacji CAS do obliczeń symbolicznych w matematyce, inżynierii itd.

Dodano dnia: 2020-03-30