Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Symulacja MES rączki korkociągu w SolidWorks Simulation - analiza wytrzymałościowa

Wstępna analiza wyników symulacji jednej części wchodzącej w skład pełnej analizy zespołu korkociągu i porównanie z wynikami obliczonymi w sposób analityczny dla wybranej konfiguracji warunków brzegowych i przyjętego rozmiaru siatki, dla uzyskania względnie krótkiego czasu symulacji.

Pierwsza wersja obliczeń analitycznych dla ząbka przedstawia sytuację w przypadku uzyskania najkrótszego ramienia oraz siły wynikającej z przyjętego momentu, zaś druga wersja obliczeń przyjmuje do obliczeń długość ramienia wynikającego z uśrednienia powierzchni styku w kontakcie ząbka rączki z listwą korkociągu. Otrzymane wyniki stanowią wartości wyjściowe dla kolejnych analiz i uzyskanych wyników, które zostaną przedstawione w odrębnym materiale.

Podziękowania zawarte w odcinku

Zapraszam do zapoznania się z ofertą dostawcy oprogramowania SolidWorks czyli firmą SOLIDEXPERT: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#101] Symulacja MES rączki korkociągu w SolidWorks Simulation - analiza wytrzymałościowa

Dodano dnia: 2020-02-21