Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Wyboczenie - eksperymenty ze stalą niskowęglową, LBA SolidWorks i kryteriami wyboczenia.

Omawiam bardzo ogólnikowo rys historyczny oraz drogę ewaluacji nauki o wyboczeniu w typowej mechanice maszyn wraz z przypomnieniem wycofanych już norm branżowych czyli PN-80/B-03200, PN-90/B-03200 oraz normy na podstawie Eurokodu 3, czyli PN-EN-1993-1-1 i dążenia do obliczeń numerycznych. Dla przypadku stali niskowęglowej - S235, przedstawiłem eksperyment porównania obliczeń nośności wg kryteriów Eulera, Tetmajera - Jasińskiego, Johnsona - Ostenfelda i liniowej analizy wyboczeniowej (LBA) w programie SolidWorks dla różnych przypadków geometrycznych. W ramach ułatwienia pracy z obliczeniami wyboczenia wg toku obliczeniowego normy PN-90/B-03200 przygotowałem program napisany własnoręcznie w języku C.

Podziękowania zawarte w odcinku

Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy SOLIDEXPERT - dostawcy oprogramowania CAD SOLIDWORKS: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#91] Wyboczenie - eksperymenty ze stalą niskowęglową, LBA SolidWorks i kryteriami wyboczenia.

Dodano dnia: 2020-01-13