Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Rozciąganie. Analiza MES. Prosty program. Bardzo podstawowo o wytrzymałości.

UWAGA: Ze względu na długie nagranie, na końcu opisu zamieszczono spis treści, dzięki któremu łatwiej będzie dotrzeć do interesujących informacji.

Kontynuując tematykę uproszczonego i bardzo podstawowego wstępu do wytrzymałości materiałów, przygotowano materiał pozwalający na zorientowanie się, w jaki sposób wykonuje się typowe podejście w momencie konieczności obliczenia zadanego przypadku wytrzymałościowego - w tym wydaniu - przypadku rozciągania.

Pokazano jakimi parametrami, właściwościami fizycznymi materiału należy się kierować, a kolejno w jaki sposób zweryfikować za pomocą symulacji MES, czy projektowany element właściwie spełnia swoje zadanie. W trakcie nagrania wspomniano pokrótce o różnych pojęciach związanych zarówno z wytrzymałością materiałów jak i przygotowaniem symulacji i jej analizą w programie do obliczeń wytrzymałościowych. Na koniec przedstawiono przykładowe narzędzie napisane w języku C pozwalające na ułatwienie obliczeń z przypadku rozciągania.

Niestety w trakcie tak długiego nagrania nie obyło się bez wpadek, gdzie teraz postaram się kilka z nich wyprostować.

1) Prawidłowa pisownia nazwiska od współczynnika sprężystości poprzecznej: moduł Kirchhoffa.

2) Litera, którą oznaczamy moduł Poissona to oczywiście w pisowni "v", nastomiast jest to grecka litera "ni".

3) Szybsze myślenie niż mówienie w analizie wyników - do własnego wyłapania.

Ze względu na bardzo uproszczony sposób omawiania tematu proszę o założenie pewnej "tolerancji" na użyte sformułowania lub uproszczenia, mające na celu przedstawić pewne kwestie zagadnienia w łatwiejszy do zrozumienia sposób.

Tytuł odcinka YouTube: [#32] Rozciąganie. Analiza MES. Prosty program. Bardzo podstawowo o wytrzymałości.

Dodano dnia: 2019-05-12