Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

FreeCAD + A2PLUS wstęp i omówienie modułu złożeń, proste przykłady | polski tutorial

Przygotowałem wstępne omówienie funkcji i sposobu działania modułu złożeń A2plus, który dostępny jest jako dodatek do programu FreeCAD. Jest to jeden z kilku modułów złożeń, bardzo prosty, pozwalający na dość sprawne tworzenie prostych wiązań. Jak się okazuje, nie jest pozbawiony wad.

W materiale omówiłem m.in.: import plików, przejście do edycji obiektu zagnieżdżonego w złożeniu, manipulację obiektem bez uwzględnienia wiązań, manipulację obiektem z uwzględnieniem wiązań, duplikowanie obiektów, konwersję obiektów w przypadku braku możliwości nałożenia wiązania, rodzaje wiązań i krótkie ich omówienie wraz z prostą wizualizacją, generowanie BOMu.

Tytuł odcinka YouTube: [239] FreeCAD + A2PLUS wstęp i omówienie modułu złożeń, proste przykłady | polski tutorial

Dodano dnia: 2022-03-22