Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Splajn a konstrukcje spawane, człon konstrukcyjny na splajnie | SolidWorks 3D tutorial

Wracamy do tematu konstrukcji spawanych, a powodem realizacji kolejnego odcinka z serii modułu o członach konstrukcyjnych było pytanie Widza. Czy możliwe jest nałożenie członu konstrukcyjnego ma splajn?Jak dowiemy się z materiału, próba bezpośredniego nałożenia członu konstrukcyjnego na szkic z narysowanym splajnem nie powiedzie się. Wykorzystamy jednak inne możliwości programu SolidWorks, by operacja ta była możliwa do wykonania.Czy zatem będzie możliwa łatwa podmiana profilu wybranego z biblioteki na inny? Czy uda się tako samo szybko zmienić profil rury np. na dwuteownik, ceownik albo inny dowolny profil? Czy uda się wykonać operację docinania profili spotykających się w jednym węźle? A jakie niesie to ze sobą ograniczenia i w ogóle czy tego typu operacja kiedykolwiek się przyda?Podjąłem próbę wykonania eksperymentu, a zarazem przykładu, który w pewnym stopniu odpowie nam na postawione pytania. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli nie uzyskujemy czegoś w standardowy sposób, a robimy to na tzw. okrętkę, nie wszystko będzie wyglądało profesjonalnie. I zapewne nie zawsze zgodzilibyśmy się na tego typu rozwiązanie.Jednakże potrzeby i cele są różne. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka, jeżeli komuś przyjdzie potrzeba wykonania bardzo niestandardowego ukształtowania profilu z wykorzystaniem biblioteki standardowych kształtowników - to znajdzie punkt zaczepienia do rozwiązania problemu.

Podziękowania zawarte w odcinku

Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy SOLIDEXPERT, dostawcy programu SOLIDWORKS: https://solidexpert.com/ oraz dziękuję firmie 3Dconnexion za możliwość testowania zestawu SpaceMouse Enterprise Kit: https://3dconnexion.com/pl/

Tytuł odcinka YouTube: [#186] Splajn a konstrukcje spawane, człon konstrukcyjny na splajnie | SolidWorks 3D tutorial

Dodano dnia: 2021-04-15