Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Jak obliczyć spoinę? Krótkie wprowadzenie po powrocie do nagrywania.

Krótkie wprowadzenie do obliczania współczynnika bezpieczeństwa spoin oraz prostego przypadku obliczania spoiny pachwinowej.

Tytuł odcinka YouTube: [#80] Jak obliczyć spoinę? Krótkie wprowadzenie po powrocie do nagrywania.

Dodano dnia: 2019-12-03