Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Bicie promieniowe, bicie osiowe, bicie całkowite. Przyrząd do pomiaru bicia w SolidWorks 3D

Dzięki starej, uszkodzonej piaście wpadłem na pomysł przygotowania odcinka, w którym pojawiły się następujące tematy: omówienie technologii wykonania piasty i prawdopodobnego sposobu usytuowania piasty w formie odlewniczej, zamodelowanie piasty w 3D, wykonanie rysunku technicznego wraz z oznaczeniem baz pomiarowych i tolerancją wrażliwych powierzchni, zaprojektowanie skomplikowanego przyrządu kontrolnego bicia celem omówienia wpływu węzłów konstrukcyjnych na błędy odczytu parametrów bicia, omówienie zalecanego sposobu pomiaru bicia przy użyciu handlowego oprzyrządowania, przygotowania animacji pracy oprzyrządowania przy przesadnie błędnie wykonanej piaście oraz omówienie na czym polega różnica między biciem a biciem całkowitym zarówno w przypadku bicia osiowego jak i promieniowego.

Podziękowania zawarte w odcinku

Za możliwość korzystania z programu SolidWorks dziękuję firmie SOLIDEXPERT - dostawcy oprogramowania wspierającego pracę inżynierów: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#118] Bicie promieniowe, bicie osiowe, bicie całkowite. Przyrząd do pomiaru bicia w SolidWorks 3D

Dodano dnia: 2020-04-14