Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Typy danych w języku C - typ całkowity. Wprowadzenie teoretyczne. Część 1.

Wstęp teoretyczny do typów danych w języku C, gdzie skupiono się na pierwszym podstawowym typie danych - typie całkowitym.

W odcinku omówiono podział na poszczególne typy zmiennych, omówiono sposób przechowywania danych w jednostce pamięci operacyjnej komputera oraz nawiązano do binarnego systemu liczbowego.

W ostatniej części nagrania przedstawiono sposób podziału typu całkowitego na typy zmiennych z zakresem liczb nieujemnych oraz ujemnych i nieujemnych, odpowiednio unsigned oraz signed.

Tytuł odcinka YouTube: [#8] Typy danych w języku C - typ całkowity. Wprowadzenie teoretyczne. Część 1.

Dodano dnia: 2019-03-06