Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Wał korbowy - przykład na wykonanie modelu 3D

W niniejszym odcinku przedstawiono przykładowy tok wykonania kolejnych operacji celem uzyskania detalu finalnego, jakim jest wał korbowy. Podany tok myślowy jest tylko przykładem oraz pokazaniem zastosowania wybranych narzędzi programu SolidWorks i nie wskazuje jedynej i najlepszej drogi do wykonania przedstawionego modelu.

W kolejnych etapach, wykonany model zostanie poddany zdyskretyzowaniu elementami skończonymi celem pokazania rozkładu naprężeń dla różnych przypadków warunków brzegowych.

Podziękowania zawarte w odcinku

Za możliwość korzystania z edukacyjnej wersji programu SolidWorks podziękowania dla firmy SolidExpert: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#44] Wał korbowy - przykład na wykonanie modelu 3D

Dodano dnia: 2019-07-01