Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Rzeczywistość a model 3D. Tutorial modelowania 3D, obliczeń i symulacji w SolidWorks

Zapowiedź tematu analizy uchwytu z pewnej maszyny. Czy rozpoznajecie, jaka maszyna jest wyposażona w takich uchwyt?

W nagraniu wstępnym przedstawiono rzeczywisty obiekt wraz z analizą charakteru zniszczenia elementu, widocznych uszkodzeń, przeznaczenia czy sposobu zamocowania.

Ponadto pokazano pierwszy zrzut modelu 3D wykonanego w programie SolidWorks, gdzie w następnych odcinkach zostaną pokazane kroki do wykonania takiego detalu na kilka sposobów.

Po przeprowadzeniu tutorialu z modelowania, zostanie wykonana analiza Metodą Elementów Skończonych, celem określenia wartości naprężeń oraz sposobu odkształcenia elementu. Na zakończenie zostanie podjęta próba analizy analitycznej celem sprawdzenia i porównania wyników osiągniętych przy liczeniu "na piechotę".

Ostatni odcinek dotyczący omawianego tematu będzie stanowić pewien BONUS, który to na razie pozostanie tajemnicą.

Podziękowania zawarte w odcinku

Odcinek mógł powstać dzięki udostępnieniu przez firmę SolidExpert - dostawcę oprogramowania CAD - SolidWorks, edukacyjną wersję programu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy pod adresem: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#50] Rzeczywistość a model 3D. Tutorial modelowania 3D, obliczeń i symulacji w SolidWorks

Dodano dnia: 2019-07-26