Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

FreeCAD od podstaw: model 3D + rysunek 2D

Mega Tutorial - tak w skrócie chciałbym powiedzieć o najnowszej produkcji dotyczącej podstaw obsługi programu FreeCAD. Po bardzo pozytywnym odbiorze postanowiłem przygotować kolejny materiał i rozbudować zakres treści. Oprócz samego modelowania 3D uruchomiłem również moduł do wykonywania rysunku technicznego, który mamy po zainstalowaniu programu w standardzie.

W odcinku dowiemy się m.in.: o podpowiedziach w trakcie wykonywania szkicu, relacjach / wiązaniach elementów szkicu, sposób rzutowania krawędzi elementu 3D i wykorzystania tych krawędzi do wiązania szkicu, szyk szkicu, parametry wyciągnięcia / odsunięcia, wirtualne scalanie: "refine", offset 3D wyciągnięcia, fazowanie krawędzi wewnętrznych jako metoda wykonywania otworów o charakterze stożkowym, zmianę formatu i rozmiaru arkusza rysunku 2D, wybór rzutu głównego, wykonanie przekroju, wykonanie szczegółu, skalowanie, wymiarowanie i ustalanie tolerancji wymiarowych oraz generowanie PDF rysunku 2D.

Tytuł odcinka YouTube: [215] FreeCAD od podstaw: model 3D + rysunek 2D | Tutorial | Poradnik | Po polsku |

Dodano dnia: 2021-11-24