Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Spiętrzenie naprężeń. Rozciąganie wału. Narzędzie pomocnicze w języku C

W odcinku przedstawiono wyniki próby pierwowzoru programu ułatwiającego obliczanie zredukowanych naprężeń powstałych przy zmianie średnicy wału. Wyniki próby zestawiono w arkuszu kalkulacyjnym, podano procentową różnicę odczytów danych na podstawie symulacji w programie SolidWorks oraz wyników uzyskanych w przygotowanym programie.

Celem zaprezentowania działania niniejszego narzędzia, wykonano symulacje pokazujące zarówno udane jak i nieudane (wynikające z pewnych ograniczeń programu) wyniki oraz porównano je z symulacją wykonaną w programie SolidWorks.

Planowane jest dalsze rozwijanie programu i odnalezienie przyczyn zwiększonych różnic wyników obliczeń w pewnych zakresach parametrów, widocznych na przedstawionym wykresie.

Podziękowania zawarte w odcinku

Za możliwość korzystania z edukacyjnej wersji programu SolidWorks dziękuję firmie SOLIDEXPERT: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#34] Spiętrzenie naprężeń. Rozciąganie wału. Narzędzie pomocnicze w języku C

Dodano dnia: 2019-05-24