Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Analiza MES statywu 3D w SolidWorks - SimulationXpress. Weryfikacja obliczeń. Część 3

W trzeciej części tematu dotyczącego analizy wytrzymałościowej zweryfikowano obliczenia analityczne przy użyciu modułu SimulationXpress w programie SolidWorks. Ponieważ podjęto próbę prześledzenia wykonania symulacji krok po kroku wraz z omówieniem wyników symulacji i porównania osiąganych wyników w zależności od sposobu przygotowania modelu i siatki MES, całość zamknęła się w dość obszernym nagraniu, w którym w skrócie pojawiły się informacje takie jak:

1) Omówienie zasadności upraszczania i przygotowania modelu do symulacji.

2) Omówienie wpływu przyjętych kroków w modelowaniu detalu i skutkach w trakcie przygotowywania analizy.

3) Dobieranie materiałów, identyfikacja parametrów biorących udział w symulacji oraz tworzenie nowego materiału w bibliotekach materiałów SolidWorksa.

4) Analiza konsekwencji przyjęcia różnych definicji warunków brzegowych (utwierdzenia, definicja siły i kierunku).

5) Zależność modułu sprężystości podłużnej (Younga) a modułu sprężystości poprzecznej (Kirchhoffa) i liczby Poissona.

6) Omówienie i porównanie otrzymanych wyników.

Podziękowania zawarte w odcinku

Odcinek mógł powstać dzięki udostępnieniu przez firmę SolidExpert - dostawcę oprogramowania CAD - SolidWorks, edukacyjną wersję programu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy pod adresem: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#48] Analiza MES statywu 3D w SolidWorks - SimulationXpress. Weryfikacja obliczeń. Część 3

Dodano dnia: 2019-07-18