Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Problem połączeń węzłów a grupa połączeń. Ramy i kratownice w SolidWorks 3D

Konstrukcje ramowe w dowolnym środowisku CAD są doskonałym narzędziem do sprawdzania wytrzymałości, nośności czy weryfikacji założeń w projektowanej konstrukcji celem wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych węzłów.

Tworzenie szkieletów za pomocą szkiców i nakładania wstępnie zdefiniowanych profilów jest szybkim i łatwym zadaniem, które pozwala również na względnie prosty sposób przebudowy konstrukcji, czy też wygenerowania listy niezbędnych elementów konstrukcyjnych. Mając w pełni rozrysowany i "obelkowany" przez nas model konstrukcji, możemy przystąpić do sprawdzenia, wykonując symulację MES.

Niestety (albo i stety) zdarzają się sytuacje, kiedy z pewnych względów, zaprojektowany przez nas trójwymiarowy model konstrukcji nie liczy się poprawnie mimo prawidłowo narzuconych warunków brzegowych i prawidłowo wygenerowanej siatce. Problem może okazać się dość prozaiczny, bowiem będzie leżał w narysowanym przez nas szkicu, a skutkował będzie brakiem związania węzłów konstrukcji, które w rzeczywistości powinny być ze sobą powiązane. Jak się okazuje, nie zawsze musimy w takiej sytuacji od razu rezygnować z próby przeprowadzenia analizy. Okazuje się, że istnieje taka funkcjonalność jak Grupa połączeń. Narzędzie to znajdujące się w drzewie operacji związanych z warunkami symulacji pozwala na zmianę zakresu tolerancji odległości punktów, które mają ze sobą zostać powiązane. Idąc w innym kierunku - mądrze wykorzystując tę funkcjonalność, możemy uprościć sposób projektowania szkieletów projektowanych konstrukcji. Zwracajmy zatem uwagę, na kolory kropek symbolizujących stan węzłów.

Podziękowania zawarte w odcinku

Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy SOLIDEXPERT, dostawcy programu SOLIDWORKS: https://solidexpert.com/

Tytuł odcinka YouTube: [#180] Problem połączeń węzłów a grupa połączeń. Ramy i kratownice w SolidWorks 3D

Dodano dnia: 2021-03-18