Inżynier Programista Strona uzupełniająca kanału Inżynier Programista

Eksperymenty z wytrzymałością materiałów - belka kątownikowa. Analityka vs. MES SolidWorks

Wyniki realizacji prac eksperymentalnych z konstrukcją belki opartej o profile w postaci kątowników, poddanej złożonym przypadkom wytrzymałościowym. Celem projektu było opracowanie prostego toku obliczeniowego zakładającego wykorzystanie aplikacji typu CAS, gdzie po zadaniu dowolnych wymiarów geometrycznych belki (bez uwzględnienia samonośności) oraz dopuszczalnych wartości naprężeń zredukowanych, otrzymywano wynik maksymalnej siły obciążającej belkę. Otrzymana siła wraz z geometrią belki odtwarzana kolejno było w programie SolidWorks, gdzie przeprowadzano symulacje MES celem zweryfikowania rozkładu naprężeń. Ze względu na dokładniejszą weryfikację założeń, symulacje przeprowadzano dla różnych wariantów obliczeniowych oraz prześledzono wpływ rozmiaru siatki na stabilizację wartości odczytywanych naprężeń w wybranych punktach. Otrzymane wyniki zestawiono w postaci tabel oraz wykresów, umożliwiając ostateczne podsumowanie działania przygotowanego toku obliczeniowego.

Podziękowania zawarte w odcinku

Podziękowania za pomoc dla Piotra - jednego z moich widzów, który uczestniczył w projekcie oraz dla firmy SOLIDEXPERT.

Tytuł odcinka YouTube: [#150] Eksperymenty z wytrzymałością materiałów - belka kątownikowa. Analityka vs. MES SolidWorks

Dodano dnia: 2020-10-07