Logo kanału

Inżynier Programista

Historia wpisów

Splajn a konstrukcje spawane, człon konstrukcyjny na splajnie

Wracamy do tematu konstrukcji spawanych, a powodem realizacji kolejnego odcinka z serii modułu o członach konstrukcyjnych było pytanie Widza. Czy możliwe jest nałożenie członu konstrukcyjnego na splajn?

Jak dowiemy się z materiału, próba bezpośredniego nałożenia członu konstrukcyjnego na szkic z narysowanym splajnem nie powiedzie się. Wykorzystamy jednak inne możliwości programu SolidWorks, by operacja ta była możliwa do wykonania.

Czy zatem będzie możliwa łatwa podmiana profilu wybranego z biblioteki na inny? Czy uda się tako samo szybko zmienić profil rury np. na dwuteownik, ceownik albo inny dowolny profil? Czy uda się wykonać operację docinania profili spotykających się w jednym węźle? A jakie niesie to ze sobą ograniczenia i w ogóle czy tego typu operacja kiedykolwiek się przyda?

Podjąłem próbę wykonania eksperymentu, a zarazem przykładu, który w pewnym stopniu odpowie nam na postawione pytania. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli nie uzyskujemy czegoś w standardowy sposób, a robimy to na tzw. okrętkę, nie wszystko będzie wyglądało profesjonalnie. I zapewne nie zawsze zgodzilibyśmy się na tego typu rozwiązanie.

Jednakże potrzeby i cele są różne. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka, jeżeli komuś przyjdzie potrzeba wykonania bardzo niestandardowego ukształtowania profilu z wykorzystaniem biblioteki standardowych kształtowników - to znajdzie punkt zaczepienia do rozwiązania problemu.