Logo kanału

Inżynier Programista

Historia wpisów

SpaceMouse Enterprise - poradnik do ustawień widoków

W ramach niedługiego materiału w formie poradnika, chciałbym przybliżyć i opowiedzieć o funkcjonalności manipulatora SpaceMouse Enterprise w dziedzinie konfigurowania i sterowania widokami na przykładzie programu SolidWorks.

W skrócie: do wykorzystania mamy 10 przycisków odpowiedzialnych za ustawienia widoku i działanie wszystkich staram się przedstawić. Każdą z sekcji tych przycisków, a tak wyraziłem to w materiale, możemy wykorzystać do pracy z modelami w różnych sytuacjach. I kilka przykładów, w tym jeden wg mojej subiektywnej opinii najbardziej przydatny przedstawiłem w filmie.

A co jeśli nie mamy potrzeby korzystać z jakiegoś przycisku, którego funkcja została opatrzona konkretnym działaniem przypisanym w ustawieniach fabrycznych? Pamiętajmy, że każdy z 31 przycisków, które znajdziemy na manipulatorze jest konfigurowalny, tzn., że możemy samodzielnie przypisać mu zupełnie inną funkcję.

Przypomnę również, że ten sam przycisk może pełnić inne zadanie w pliku części, a zupełnie inną funkcję w pliku złożenia.