Logo kanału

Inżynier Programista

Konfiguracja ilości wpisów strony głównej - jednorazowa

Użyj noa=?, gdzie ? to wartość liczbowa odpowiadająca za ilość wczytanych artykułów.

Domyślna wartość parametru to 1, zaś dla dwóch ostatnich artykułów otrzymamy następujący rezultat: Sprawdź

Działanie paska postępu w harmonogramie prac

Użyj prog=?, gdzie ? to wartość liczbowa odpowiadająca postępowi prac nad danym tematem, wyrażona w %.

Domyślna wartość parametru to 6, zaś poprzez wywołanie komendy, możliwe jest sprawdzenia działania stylów dla innej wartości liczbowej.

Spróbuj, np. dla wartości 3: Sprawdź pasek dla wartości 3 %

  • 6